top of page

Stat-Con ST

Stat-Con ST är en mycket liten men

oerhört kraftfull likströmskraftenhet.

Stat-Con ST neutraliserar alla

statiska laddningar med hjälp av

positiva och negativa joner.

Apparaten är enkel att använda då

den är fabriksinställd och därför inte

har något behov av att justeras

separat. Stat-Con ST har mycket hög

kapacitet och nogrannhet. På

ovansidan finns en strömbrytare med

vilken apparaten slås till eller från.

Två lysdioder visar att jongeneratorerna

fungerar som de skall.

Stat-Con ST är självurladdande vilket

gör den schockfri då den stängs av.

Den kompakta storleken gör den lätt

att placera utan onödigt lång

ledningsdragning.

Till Stat_Con ST finns ett mycket

effektivt och säkert stavsystem och

upp till 15 m stavar kan anslutas.

Även andra emitterenheter såsom

ringar, dysor m.m. kan anslutas.

Tekniska specifikationer

Spänning: 95-250 V AC e

Förbrukning: < 1 A

Temp. område: -20 – 40 gr. Celsius

Storlek: 120 x 120 x 55 mm

IP-klass enl. EN60529: IP65

bottom of page