Stat-Fan O

Stat-Fan O är en extremt liten jonblåsare med justerbart luftflöde. Den producerar positiva och negativa joner med hjälp av likström. Detta ger en mycket stor kapacitet och nogrannhet. Stat-Fan O har ett automatiskt styr- och regler -system som känner av polaritet och storlek på den statiska laddning man vill neutralisera, vilket gör den oerhört snabb och exakt, nästan ingen restladdning återstår. Stat-Fan O neutraliserar alla objekt placerade i dess luftflöde. Stat-Fan O neutraliserar en yta på c:a 600 x 600 mm. Fläkthastigheten kan regleras genom ett vred på framsidan. Medurs höjer hastigheten medan moturs sänker den.

Den levereras monterad på ett elegant bordstativ som gör den enkel och lätt att använda.

En röd lysdiod visar att den är påslagen.

OBS! Fram och baksida på Stat-Fan O får ej blockeras för att tillåta fri passage av luft. För att behålla sin kapacitet måste apparaten hållas ren. Insidan kan blåsas ren med tryckluft medan utsidan torkas ren med en fuktad trasa.

Stat-Fan O är unik på grund av sin kompakta storlek.

Nedan visar neutraliserings-hastigheten för en laddad isolerad platta. Plattan laddas till 1000V och tiden mätes, i sek, för den tid det tar, vid olika avstånd, att reducera laddningen till 100V. Den heldragna linjen visar neutraliseringen vid max. luftflöde medan den streckade linjen visar neutraliseringen vid min. luftflöde.

Tekniska specifikationer Spänning: 230 V AC, 110 V AC eller svagström över adapter Neutralisering: < +/- 20 V Effekt: 2 W Luftflöde:max 125 l/min Temp. område: 0-40º C