top of page

Stat-Fan O

Stat-Fan O on erittäin pieni ioni-puhallin säädettävällä puhallusteholla. Laite tuottaa positiivisiä ja negatiivisiä ioneja tasavirran avulla. Tällä tavalla saadaan aikaiseksi suuri kapasiteetti ja tarkkuus.

Stat-Fan O:ssa on automaattinen ohjaus- ja säätöjärjestelmä joka tunnistaa neutralisoitavan työkohteen polarisaation sekä staattisen latauksen suuruus. Näin saadaan nopean ja tarkan tuloksen jossa jäännöslataus on olematon. Stat-Fan O neutralisoi kaikki ilmavirrassa olevat esineet. Stat-Fan O netralisoi 600 x 600 mm suuruisen pinta-alan.

Laite toimitetaan asennettuna pöytätelineeseen helpottaakseen käytön.

Laitteen etupuolella palaa punainen LED-valo kun laite on käytössä. Päälle / poiskytkin on Stat-Fanin etupaneelissa.

HUOM ! Stat-Fan O :n etupuoli että takapuoli on pidettävä vapaana ettei ilmavirta häyriinny.

 

Ilmamäärä on säädettävissä etupuolella olevan nupin avulla. Kääntämällä nuppi oikealle lisääntyy ilmavirtaus ja vasemmalle vähenee.

Pystyäkseen neutralisoimaan tehokkaasti kyseistä aluetta on Stat-Fan O pidettävä puhtaana. Sisäänrakennetut komponentit voidaan puhdistaa paineilmalla ilmakanaviin. Kuori voidaan puhdistaa alkholiin kastetulla kankaalla.

Stat-Fan O on uniikki tiiviin rakenteen ansiosta. Käyrät näyttävät ladatun ja eristetun laatan neutralisointi-nopeuden . Laatta ladataan 1 000 volttiin ja aika mitataan, sekunneissa, saadakseen eri etäisyydellä ajannäyttöä kuinka kauan kestää saadakseen varauksen alenemaan 100 volttiin.

Toinen käyristä näyttää neutralisoinnin maximi ilmanopeudella ja toinen katkoviiva neutralisoinnin minimi ilmanopeudella.

Tekniset tiedot : Syöttöjännite 230 V AC, 110 V AC tai 18V sovittemella Neutraloiminen < +/- 20 V Voima 1 W Ilmavirtaus : Max. 125 l/min Lämpötila 0 – 40C

bottom of page