top of page

Stat-Pen

IMG_4430.jpg

Stat-Pen är en apparat för att neutralisera statisk
elektricitet med hjälp av positiva och negativa joner.
När Stat-Pen aktiveras så neutraliseras alla statiska
laddningar som sonden riktas mot.


Stat-Pen består av en neutraliseringssond i form av en
penna, som är ansluten till en kraftenhet. Apparaten
har en strömbrytare på ovansidan. När den är påslagen,befinner den sig i ett stand-by läge. På ovansidan finnstre röda lysdioder som lyser när enheten är tillslagen. Det finns också en glasklar diod som använd vid programmering och avläsning.


Den nedersta röda tänds när huvudströmsbrytaren är till och visar att apparaten är i standbyläge. Det finns en driftstimer som visar antal timmar apparaten andvänds. Detta plus serienumret kan avläsas med en särskild apparat - Stat-Reader.


Själva sonden, i form av en penna, hålles i handen.
Sonden riktas mot objektet som skall neutraliseras och
mikrobrytaren på pennan trycks in för att aktivera den.
OBS! Sonden får ej beröras. Sonden är effektivast på
30-50 mm avstånd. Så fort sonden aktiveras startar
neutraliseringen. Man kan också se detta på att de två
översta lysdioderna tänds. Så snart mikrobrytaren
frigörs, återgår enheten till ett stand-by läge och
sonden urladdas automatiskt. När sonden inte används skall den placeras i hållaren på sidan av kraftenheten.


Diagrammet till vänster visar neutraliserings-hastigheten
för en laddad isolerad platta. Plattan laddas till 1000 V
och tiden mätes, i sekunder, för den tid det tar vid olika
avstånd, för att reducera laddningen till 100 V.

 

Teknisk specifikation
Spänning: 95-250 VAC 50 – 60 Hz
Neutralisering: Ner till +/- 30 Volt
Förbrukning: 0,1 W
Temp. område: -20 – 40 grader Celsius
Mått: 120 x 120 x 60 mm
IP-klass enl. EN60529: IP40

download.jpg
download (1).png
bottom of page